[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
 ยินดีต้อนรับคุณ  บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณ คือ 54.204.142.143  

 สินค้าและบริการ
 บริการรับทำเงินเดือน
  : เงินเดือน, รับทำเงินเดือน, Payroll, Business, businessplus,
แบ่งปันความรู้

รับทำเงินเดือน
ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือน

• คำนวณเงินเดือน  - ค่าแรง ให้กับพนักงาน เช่น พนักงานประจำ / พนักงานรายวัน / รายชิ้นงาน / รายเหมา สามารถให้บริการแก่ลูกค้าโดยขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินเดือนของแต่ละองค์กร เช่น จ่ายเดือนละครั้ง ,2 ครั้ง ,3 ครั้ง หรือจ่ายเป็นรายสัปดาห์
• คำนวณสวัสดิการ เงินได้ และ เงินหักต่าง ๆ เช่น  โอที  เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ โบนัส  ขาด/ลา/สาย ทุกประเภท
• เงื่อนไขการคิดคำนวณเงินเดือนสามารถทำได้ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ
• คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท และ กฏหมายทั้งหมด
• คำนวณ Time Attendance โดยข้อมูลเวลา เข้า – ออก ของพนักงาน มาช่วยในการหาจำนวน ชั่วโมงโอที การขาด/ลา/สายรองรับการทำงานแบบเป็นกะ
• จัดทำเอกสารหรือไฟล์ที่จำเป็นต้องส่งหน่วยงานราชการให้เช่น ธนาคาร สรรพากร ประกันสังคม และกองทุนฯ
• จัดเตรียมไฟล์ส่งกรมสรรพากรและประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
• จัดทำไฟล์ส่งธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตโดยผู้มีอำนาจเท่านั้นที่สามารถสั่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมให้ Aimsuccess

• ส่งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ – ลาออก ผ่าน E-mail
• ส่งข้อมูลเงินได้ เงินหัก ประจำงวด ในไฟล์ Excel จะมีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วส่งผ่านระบบ E-mail
• ในกรณีที่ใช้บริการระบบ TimeAttendance ลูกค้าเพียงแค่ส่ง Taxtfile เวลาเข้า-ออก พนักงานมาให้ผ่านระบบ E-mail
• การส่งเอกสารการลางาน หรือการอนุมัติโอที ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าจะส่งในรูปแบบใด
• การส่งข้อมูลนั้นจะต้องส่งล่วงหน้าก่อนเงินเดือนออก อย่างน้อย 3-5 วัน
• ลูกค้าจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยติดต่อประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องด้วยก่อนที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติการจ่าย
• กรณีลูกค้าใหม่จะต้องแจ้งรายละเอียดและนโยบายของบริษัทให้ครบเพื่อความถูกต้อง
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
• ระหว่างเดือนจะได้รับรายงาน สรุปยอดเงินเดือนแต่ละคน สรุปยอดเงินเดือนเป็นแผนกเพื่อส่งให้ทางบัญชีเป็น PDF ไฟล์
• Slip เงินเดือนแบบคาร์บอน พร้อมแจกพนักงาน หรือ Slip เงินเดือนที่สามารถส่งผ่าน E-mail ได้
• รายงานส่งธนาคาร,รายงานนำส่งกองทุนสำรองฯ,รายงาน ภงด1 ,รายงาน สปส1-10,รายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส 1-03 และ สปส 1-03/1 รวมถึงรายงานแจ้งการลาออก สปส6-09
• รายงานส่งกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4)
• รายงานอื่น ๆ ที่ต้องการเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน ,หนังสือสัญญาจ้างงาน, ใบผ่านงาน ฯลฯ
• สามารถขอดูรายงานคำนวณภาษีได้
• รับทำรายงานต่าง ๆ โดยโปรแกรมเขียนรายงาน Crystal Report เพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บ./รายงาน
• รายงานการทำงานในแต่ละวัน ชั่วโมงโอที /การลา/ขาดงาน/มาสาย เป็นต้น
• รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน
• รายงานสิ้นปีในส่วนของสรรพากร เช่น  ภงด 1ก , ภงด 91 ,หนังสือรับรอง 50 ทวิ พร้อมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รายงานสิ้นปีในส่วนของ กองทุนเงินทดแทน กท.20 ก พร้อมนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รายงานสรุปการทำงานประจำปีของพนักงานเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส

ระบบความปลอดภัย
• เพื่อป้องการการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจะมีหนังสือสัญญาจ้างทำเงินเดือนเพื่อรับประกันความไว้วางใจ
• การส่งข้อมูลต่าง ๆ จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและในไฟล์รายงานแต่ละตัวจะมี user และ password ในการเปิดอ่าน
• มีระบบการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกงวดที่มีการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้สามารถขอข้อมูลย้อนหลังได้เพราะเราเก็บ data ลูกค้าไว้ทุกปี
• Data Base ของลูกค้าจะมี User และ Password ป้องกันการเข้าใช้งานของผู้ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างลูกค้าอ้างอิง
 ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำเงินเดือนของทาง Aimsuccess มีหลากหลายกลุ่มกิจการตามตัวอย่างดังนี้
กลุ่มกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
• บริษัท ลิกมัน ไลท์ติ้ง จำกัด จำนวนพนักงาน    250 – 300  คน
กลุ่มกิจการเกี่ยวกับรถยนต์
• บริษัท บาเดอร์ อินเตอร์ จำกัด จำนวนพนักงาน 100 คน
• บริษัท บาเดอร์(เอเชีย) จำกัด จำนวนพนักงาน  100 คน

กลุ่มกิจการเกี่ยวกับค้าปลีก/ค้าส่ง
• บริษัท เพอร์ลา เทรดดิ้ง จำกัด   จำนวนพนักงาน   215 คน

กลุ่มกิจการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
• บริษัท คอร์ทิน่า จำกัด   จำนวนพนักงาน   250  คน
• บริษัท เบสวินโดร์ จำกัด   จำนวนพนักงาน  250 คน
กลุ่มกิจการผลิตชี้นงาน
• บริษัท เอ้าท์ออฟ เดอะบลูบ็อก จำกัด   จำนวนพนักงาน 100 – 150 คน

คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้
เนื่องจากทาง Aimsuccess มีลูกค้าหลากหลายประเภทกิจการจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่คำนวณเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ดังนี้
• โปรแกรมที่ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขของกิจการที่มีเงื่อนไขซับซ้อนได้
• มีการกำหนดเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัดจำนวน
• มีความละเอียดและความสเถียรสูงในการคำนวณเงินเดือน
• รองรับการทำงานสำหรับทุก ๆ กิจการ
• มีระบบการป้องกันการเข้าใช้งานฐานข้อมูลในโปรแกรม
• สามารถเพิ่มประวัติพนักงานได้ไม่จำกัด
• เงื่อนไขการคิดภาษีและประกันสังคมมีการ Update ตามประกาศกฏกระทรวง
• สามารถกำหนดเงื่อนไขเงินเพิ่มเงินหักและกะการทำงานได้ไม่จำกัดจำนวน
• มีทีมพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
• ทีมงานผู้รับทำเงินเดือนมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดมาแล้วทั้งสิ้นและมีความรู้ด้านภาษีและประกันสังคมจึงสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อีกด้วย
• หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
• จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานเรื่องข้อมูลในการทำเงินเดือนอยู่ตลอดเวลา

 


ขั้นตอนการทำงาน

เข้าชม : 3285 โดย : aimsuccess
ประกาศ วัน อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


สินค้าและบริการ 5 อันดับล่าสุด
 
N100 สินค้าคุณภาพ
HOT Sale 8,000 บาท โดย : aimsuccess
N680 สินค้าคุณภาพ
ราคาประหยัด 14,900 บาท โดย : aimsuccess
N280 สินค้าคุณภาพ
ราคาประหยัด 8,500 บาท โดย : aimsuccess
N3 สินค้าคุณภาพ
ราคาประหยัด 8,500 บาท โดย : aimsuccess

 ป้ายกำกับ

 
www.aimsuccessc.co.th™ เลขที่ 122/75 ม.5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright © 20012 ~ 2013 โทรศัพท์: 0-2023-6317 แฟกซ์ : 0-2023-6318 Email : info@aimsuccess.co.th

Power by : www.aimsuccessc.co.th | modified : บริษัท เอมซัคเซส จำกัด | | นโยบายเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537