122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

บริษัท เอมซัคเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับทำเงินเดือน งานด้านภาษี ประกันสังคมและสวัสดิการแรงงาน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ด้วยหลักการทำงานที่เน้นความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่น ประทับใจ และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า

บริการที่เน้นให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย ลูกค้าเพียงจัดเตรียมข้อมูล และประสานงานให้เกิดความราบรื่นในการทำงานเท่านั้น เรามีระบบคิดเงินเดือนที่มีความยืดหยุ่น รองรับทุกเงื่อนไขของกิจการ พร้อมทีมงานผู้ชำนาญการที่คอยใส่ใจดูแลคุณด้วยความเต็มใจ

 

ปรัชญาองค์กร :

เราทุ่มเทพัฒนาทีมงาน สู่งานบริการอย่างมืออาชีพเพื่อธุรกิจไทย

 

วิสัยทัศน์ :

เป็นทีมบริการที่ธุรกิจไทยให้ความชื่อมั่น ไว้วางใจและให้การยอมรับ

 

พันธกิจ :

เรามุ่งสร้างผลลัพธ์ด้านการคิดเงินเดือนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง